SÎRET

Kadir Sakoğlu

1967 Ankara doğumlu. Evli ve iki çocuklu. 1990 yılında Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Meslek Y.O.’dan mezun oldu.. Özel sektörde memur olarak çalışmakta iken 1999 yılında Ankara’da tanıştığı Merhum Hattat Doğan Çilingir ile hat derslerine başladı. Hattat Adem Sakal ve Fuat Başar‘dan da istifade ederek 2003 yılında adı geçen hocalardan sülüs ve nesih icazetini aldı.. 2003 yılında Gazi Üniversitesi Geleneksel Türk El Sanatları öğretmenliği bölümüne girerek 2007 yılında mezun oldu. Ankara’da Büyükşehir Belediyesinde yedi yıl ve Kültür Bakanlığının açmış olduğu kurslarda kısa bir süre ve Diyanet Vakfı KAGEM bünyesinde iki yıl usta öğretici olarak görev yaptı.2004 yılından itibaren Kültür Bakanlığı Usta Öğretici Yeterlilik Komisyonunda her yıl görev almakta..Birçok ulusal ve uluslararası yarışmalara katıldı. Kültür Bakanlığı 13.Türk Süsleme Yarışmasında iki, 16. ve 17.Türk Süsleme yarışmasında 1 çalışması sergilenmeye layık görüldü. Vakıflar Genel müdürlüğünün Hüsn-ü Hat yarışmasında bir çalışması sergilendi..Yurtiçi ve yurtdışında karma sergilerde çalışmaları sergilendi. 2010-2011 döneminde Hattat Davut Bektaş ile Sülüs nesih meşklerini tekrar ederek tamamladı..1999 yılından itibaren tüm meşguliyetini bu alanda gerçekleştirmekte…Halen Ankara’da çalışmalarına özel atölyesinde ve Keçiören Estergon Kültür Merkezinde devam etmektedir….